Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Prokowie

ul. Szkolna 1, 83-300 Kartuzy

tel. 58 681 18 91

www. sp_prokowo@wp.pl

 BIP- Dane podstawowe

Dane podstawowe
Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny REGON 190392099
Numer NIP 5891781940
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA W PROKOWIE
Adres siedziby:
Województwo POMORSKIE
Powiat KARTUSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura KARTUZY - WIEŚ
Ulica, miejscowość UL. SZKOLNA 1
Poczta 83-300 KARTUZY
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 29 - GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE
Data powstania podmiotu * 1993-01-01
Data rozpoczęcia działalności ** 1993-01-01
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/regon/


Wytworzył:Alina Kąkol2013-02-25
Udostępnił:Alina Kąkol2013-02-25 11:36:43
Zmodyfikował:Alina Kąkol2013-02-25 12:18:56
KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie.

1. 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odboircami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 


Wytworzył:Alina Kąkol2018-09-27
Udostępnił:Alina Kąkol2018-09-27 11:09:00
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )